Welcome!

More information about CAnMove and the research activities within the programme can be found at:

http://canmove.lu.se

måndag 8 juni 2009

Painted lady migration


Dear All,
Perhaps some of you have noted that there has been intense migration north by Painted ladies (tistelfjäril) in Europe this year, and a high number of butterflies have been observed also in Sweden. You may see the observations reported to Artportalen. Please, find below a report (and photo) by Pål-Axel Olsson from his field observations at the east coast of Skåne (Österlen) where he has observed many painted ladies during the spring. Have anyone else made observations of painted ladies this spring? If so, please, make sure to report your observations to http://www.artportalen.se/.
/Susanne

Pål-Axels observations (in Swedish):
En stor mängd tistelfjärilar har sträckt in till Sverige under våren. Arten har varit talrik i Skåne sedan mitten av maj enligt Artportalen. Redan innan dess var den vanlig på många håll i mellersta Europa. Fjärilarna har troligen kläckts i Nordafrika och sedan sträckt norrut. I Sverige har de varit särskilt vanliga i Skåne, på Västkusten, Öland och i Sörmland.
I Skåne har jag sett tistelfjärilar på de flesta lokaler jag besökt på Österlen under våren. Jag har sett dem i Lyngsjö, Everöd, Brösarp, St Olof, Vitaby, Kivik, vid Klammersbäck, Kumlan och på Ravlunda skjutfält. I sandmarkerna har tistelfjärilarna ofta besökt gråfibbla.
Pål Axel Olsson, Ekologiska institutione

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar