Welcome!

More information about CAnMove and the research activities within the programme can be found at:

http://canmove.lu.se

fredag 2 juli 2010

Nya Post-doc möjligheter!

Möjligheter att ansöka om post-doc stipendiat inom ramen för CAnMove
Post-doc programmet inom CAnMove har varit väldigt framgångsrikt och det finns nu ekonomiskt utrymme att utlysa ytterligare två (2) stipendier om vardera max 24 månader. Finansieringen kommer att följa den modell vi tidigare beslutat d.v.s. 18 månader bekostas från CAnMove och sedan finns möjlighet för den handledande PI´n att förlänga med ytterligare 6 månader (kostnad 21 200/månad). Om PI´n inte anser sig klara detta avbryts stipendiet efter 18 månader.
Om du är intresserad av att söka medel för en stipendiat kan du skicka in en kort ansökan (max 1 sida på engelska) som 1) Översiktligt beskriver det tänkta projektet; 2) visar att det tänkta projektet utgör en viktig del av CAnMove (är du osäker på vad som menas med detta så läs ursprungsansökan); 3) Om projektet handleds av flera PI´s inom CAnMove är detta en merit.
Skicka ansökan till koordinatorn (Susanne Åkesson, susanne.akesson@zooekol.lu.se) senast 15 September 2010. Utvärdering och rankning av ansökningarna kommer att göras av vår scientific advisory board (SAB). Beslut tas av Styrgruppen.

Styrgruppen CAnMove